Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chào mừng quý bạn ghé thăm Blog Vườn Nhà Ta!

Vui lòng đọc và xem xét các điều khoản sử dụng của website mà chúng tôi thông tin dưới đây. Bằng việc truy cập hay sử dụng cụ thể một hình ảnh, nội dung nào của website này, quý bạn đồng thời công nhận rằng đã đọc và chấp thuận cũng như tuân thủ các quy định trong điều khoản này.

Quy định chung

Bằng việc truy cập vào website vuonnhata.com và sử dụng các dịch vụ, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Thuật ngữ “Người sử dụng” hoặc “Bạn” sau đây là gọi chung cá nhân sử dụng dịch vụ. Các điều khoản sử dụng được chúng tôi xây dựng tuân thủ hoàn toàn pháp luật, tất cả nội dung và hình ảnh chúng tôi chia sẻ trên website phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt.

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Vườn Nhà Ta, nghĩa là Người sử dụng đã chấp nhận và tuân thủ các quy định bao gồm:

  • Tuân thủ quy định pháp luật.
  • Tuân thủ quy định trong điều khoản sử dụng.
  • Nếu xảy ra tranh chấp sẽ cùng nhau thỏa thuận và xử lý trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

Quyền và trách nhiệm người sử dụng

Vườn Nhà Ta cho phép bạn xem, sử dụng thông tin trên website (tải, in, sao chép, chia sẻ…) cho những người dùng khác với mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên, cần được sự đồng ý của Vườn Nhà Ta hoặc trích dẫn nguồn từ Vườn Nhà Ta. Người sử dụng cần đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan đến việc sử dụng website của chúng tôi. Tất cả hành động của người sử dụng không gây ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng website của người sử dụng khác. Đồng thời, không can thiệp vào quá trình quản lý và xây dựng website của Vườn Nhà Ta.

Người sử dụng hiểu và chấp nhận Vườn Nhà Ta không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các chi phí, thiệt hại hay tổn thất về các quyết định của người sử dụng xuất phát từ lý do gì. Trường hợp người sử dụng không bằng lòng với các nội dung hoặc thông tin nào trên Vườn Nhà Ta hoặc với điều khoản sử dụng này thì việc duy nhất người sử dụng cần thực hiện là ngừng truy cập và sử dụng thông tin trên Vườn Nhà Ta.

Quyền và trách nhiệm của Vườn Nhà Ta

Vườn Nhà Ta có quyền điều chỉnh hoặc ngừng phát hành các nội dung của một phần hoặc tất cả website mà không phải báo trước với người sử dụng. Chúng tôi có quyền thực hiện những biện pháp nhằm bảo vệ và ngăn chặn các truy cập trái phép, tiết lộ hoặc xâm phạm thông tin trên Blog.

Toàn bộ thông tin cá nhân của người sử dụng (bao gồm email, số điện thoại, tên gọi, địa chỉ…) có thể được phục vụ nội bộ nhằm nâng cấp và cải thiện các dịch vụ trên website. Vườn Nhà ta cam kết không tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng trong mục đích xấu hoặc đưa cho bên thứ ba.

Chia sẻ ngay!

Facebook
Pinterest
Twitter
Reddit
Nội dung bài viết:

Chủ đề đang HOT

Bài viết liên quan